Νέος Κώδικας Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών

Νέος Κώδικας Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών

Σύμφωνα με την τελευταία διευκρινιστική απόφαση του ΥΠ. Οικονομικών 1004/4.1.2013, θα πρέπει να λάβετε υπ όψιν σας τις παρακάτω αλλαγές, αναφορικά στον νέο Κ.Α.Φ.Σ. (Κώδικας Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών), οι οποίες τίθενται άμεσα σε εφαρμογή.

  • Η Α Π Υ ως έγγραφο συναλλαγής ΔΕΝ έχει την ισχύ του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.

Αυτό σημαίνει ότι για τις συναλλαγές σας με άλλους επαγγελματίες (δικηγόρους, τράπεζες, εταιρείες) ΔΕΝ εκδίδετε πλέον αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
Εκδίδετε ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΕΩΡΗΤΟ

  • Για τις επαναλαμβανόμενες παροχές υπηρεσίας σας σε επαγγελματίες και ΜΟΝΟΝ, μπορείτε να τιμολογείτε στο τέλος κάθε μήνα, με ημερομηνία την τελευταία του μήνα, με δύο τρόπους:
    Είτε,
    Α) να τηρείτε διπλότυπη κατάσταση κατά επαγγελματία στην οποία να αναφέρετε αναλυτικά την ημερομηνία της παροχής, είδος, και την αξία που συμφωνήθηκε, και ένα αντίτυπο αυτής να το επισυνάπτετε στο τιμολόγιο που θα εκδώσετε για τον μήνα.
    Είτε,
    Β) να αναφέρετε αναλυτικά στο ίδιο το τιμολόγιο τα στοιχεία της αναλυτικής κατάστασης.